Kedy cudzinecká polícia vyžaduje lekársku prehliadku a poistenie

Nižšie uvádzame v prehľadnej forme, kedy sa pri udelení pobytu podľa zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov vyžaduje doložiť cudzineckej polícii lekárske potvrdenie, že cudzinec netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné  zdravie a kedy doklad o zdravotnom poistení.

Účel pobytu Čo je potrebné doložiť
§ 22 Podnikanie zdravotné poistenie + lekársky posudok
§ 23 Zamestnanie lekársky posudok
§ 24 štúdium lekársky posudok
§ 25 Osobitná činnosť zdravotné poistenie + lekársky posudok
§ 26 Výskum a vývoj zdravotné poistenie + lekársky posudok
§ 27 Zlúčenie rodiny zdravotné poistenie + lekársky posudok
§ 28 Ozbrojené sily nedokladá sa
§ 29 Zahraničný Slovák nedokladá sa
§ 30 Dlhodobý pobyt v inom členskom štáte zdravotné poistenie
§ 43 Trvalý pobyt na 5 rokov lekársky posudok
§ 46 Trvalý pobyt na neobmedzený čas nedokladá sa
§ 52 Dlhodobý pobyt nedokladá sa
Zmena účelu pobytu nedokladá sa
Pobyt v inom členskom štáte nedokladá sa

Lekárska prehliadka cudzinca

Lekársku prehliadku cudzinca je možné absolvovať v týchto mestách:

  1. Bratislava, Komárno, Zvolen, Levice, Zlaté Moravce, Kežmarok, Levoča, Košice, Skalica, Bánovce nad Bebravou, Handlová, Krompachy, Krupina – 175 EUR. Objednanie na medicalcontrol@akmv.sk alebo 0948 350 123.

Poistenie cudzincov

Cudzinci sa môžu poistiť v poisťovni AXA:

1. pre prípad nutnej a neodkladnej starostlivosti NA TOMTO LINKU

2. komplexné zdravotné poistenie NA TOMTO LINKU.

Objednať termín

Zvoľte si mesto, ktoré máte najbližšie a my Vás budeme obratom informovať o aktuálnych voľných termínoch. Objednať sa treba dva dni vopred.

Kontaktní formulář s výběrem města SK