Hornočermánska 4
Nitra

понедељак Уторак
7:00 - 15:00

Testiranje na virus COVID-19

PCR Ekspres test na Covid-19

Direktni dokaz o virusu SARS-CoV-2

Rezultat istog dana kod uzimanja do 8:15 sati

Pregled: bris nosa i ždrela

Cena za pregled
80 €

uključujući Lekarsko uverenje na slovačkom i engleskom jeziku.

PCR test iz pljuvačke / sline na COVID-19

Direktni dokaz virusa SARS-CoV-2

Pregled: uzimanje pljuvačke (u udobnosti doma)

Cena pregleda
60 €

uključujući Lekarsko uverenje na slovačkom i engleskom jeziku.

PCR test na COVID-19

Direktni dokaz o virusu SARS-CoV-2

Pregled: bris nosa i ždrela

Cena pregleda
70 €

uključujući Lekarsko uverenje na slovačkom i engleskom jeziku.

Testiranje antitela na COVID -19

IgM, IgG antitela

Jesam li preboleo koronavirus?

Pregled: uzimanje periferne krvi

Cena pregleda
50 €

Antigenski test na COVID-19

Hromatografski brzi test

Cena pregleda
8 €