Пишите нам

medicalcontrol@akmv.sk

Нон-стоп линија

+421 948 350 123

Česta pitanja o lekarskom pregledu za strance

Koliko je vremenski važeće lekarsko uverenje za policiju za strance?

Lekarsko uverenje kojim se potvrđuje da se ne boluje od bolesti koja ugrožava javno zdravlje ne sme biti stariji od 30 dana. Rok za podnošenje lekarskog uverenja kojim se potvrđuje da on ili ona ne boluje od bolesti koja ugrožava javno zdravlje, policijska stanica na zahtev državljanina treće zemlje može produžiti (za privremeni boravak za 60 dana).

Koja bolest ugrožava javno zdravlje?

Radi se o bolesti koja ima potencijal da se epidemijski širi i podleže obaveštavanju prema Međunarodnim zdravstvenim propisima (Aneks br. 2 Međunarodnih zdravstvenih propisa, odobrenih od strane 58. medicinske skupštine Svetske zdravstvene organizacije 23. maja 2005. godine), uključujući i novonastale bolesti visokog rizika i druge zarazne bolesti, ako je obuhvaćena zaštitnim merama u skladu sa posebnim propisom i koja ugrožava javno zdravlje.

Raspon lekarskog pregleda

Rezervišite oko 30 minuta za lekarski pregled.

Lekarski pregled se sastoji od stručnog pregleda pacijenta od strane lekara, tokom kojeg lekar utvrđuje anamnezu: porodičnu, ličnu (zarazne i nezarazne bolesti), lekove, socijalnu, profesionalnu, toksikološku, epidemiološku, podatke o vakcinaciji, subjektivne teškoće , objektivan nalaz u okviru internog pregledavanja.

Drugi deo su laboratorijski pregledi u rasponu sedimentacija eritrocita, hematološki pregled (broj eritrocita, leukociti, diferencijalni broj leukocita, hematokrit, hemoglobin), serološki pregledi: HBsAg, anti HIV 1, anti HIV 2, sifilis, anti HCV, pregled grube kapi na malariju (za državljane trećih zemalja koji dolaze iz zemalja koja su endemična područja – uključujući slučaj prelaska kroz ove zemlje), biohemijska analiza krvi za određivanje stanja glukoze, AST, ALT, GMT, bilirubin, holesterol, kreatinin, analiza urina, standardni pregled kulture brisa iz rektuma, parazitološki pregled stolice, rendgen grudnog koša.

Fakultativno, mogu se obaviti i dodatni stručni pregledi, kao što su pregledi očiju radi isključivanja trahoma, unutrašnji pregledi unutrašnjih bolesti, plućni ˇpregledi prilikom sumnje na plućne bolesti, uključujući tuberkulozu (uključujući preglede Mantouk II), ili drugi pregledi koji ce biti nuzni zbog trenutne kliničke slike i konkretne anamneze državljanina treće zemlje i konkretne epidemiološke situacije u zemlji iz koje dolazi.

Da bi se izvršili laboratorijski pregledi, pacijent daje uzorak urina, stolice i uzima mu se rektalni bris.

Šta sadrži lekarsko uverenje za policiju za strance?

Lekarsko uverenje mora sadržavati:

ime, prezime, datum rođenja i broj putne isprave državljanina treće zemlje,

naziv pružatelja zdravstvene usluge, mesto i datum izdavanja lekarskog uverenja,

ime, prezime, potpis i pečat lekara koji je izdao lekarsko uverenje,

Dokaz za stanicu Policije da državljanin treće zemlje ne boluje od bolesti

koja ugrožava javno zdravlje.

Ko izdaje lekarsko uverenje za policiju za strance?

Prema Zakonu o boravku stranaca, lekarsko uverenje da državljanin treće zemlje ne boluje od bolesti koja ugrožava javno zdravlje izdaje lekar specijalista infektologije.

Koliko traje izdavanje lekarskog uverenja

Standardno izdajemo i šaljemo lekarsko uverenje u roku od 5 radnih dana.

Gde mogu da preuzmem lekarsko uverenje?

Lekarsko uverenje možete preuzeti lično u našoj ambulanti ili ćemo ga poslati poštom na adresu navedenu u upitniku. Ako navedete adresu policije za strance, lekarsko uverenje ćemo takođe poslati policiji za strance.

Zakaživanje termina

Izaberite grad koji vam je najbliži i mi ćemo vas odmah obavestiti o trenutno slobodnim terminima. Potrebno je zakazati se dva dana unapred.

Kontaktní formulář s výběrem města SR

Zakaživanje termina

Izaberite grad koji vam je najbliži i mi ćemo vas odmah obavestiti o trenutno slobodnim terminima. Potrebno je zakazati se dva dana unapred.

Kontaktní formulář s výběrem města SR